SCROLLS
Nio digitala guider till Judiska Museet
OM UTSTÄLLNINGEN
Beckmans Designhögskola
01

Vad tror du?
Lova Nyblom

I “Vad tror du” jobbar Lova med chavruta, den tusenåriga judiska traditionen att tillsammans diskutera, tolka, och förstå varför vi gör som vi gör. Lova har valt ämnet tro – vad innebär det för människan att tro? Finns det en skapare av vårt universum? Frivilliga personer har fått lämna röstmeddelanden där de reflekterar kring frågan “Tror du att det finns en skapare i detta universum?”. Projektet bjuder in besökarna att själva fundera och skicka in sina tankar. På så sätt bildas ett flöde av tolkningar. En slags chavruta på distans.

02

02: Sternverdunkelung 2.0
Viktor Nilsson

Kan en fysisk utställning återskapas i digitalt format och i så fall, på vilka premisser? I Viktors projekt “Sternverdunkelung” utgår han från en 15 år gammal utställningskatalog om konstnären Lotte Laserstein och författaren Nelly Sachs, vilken behandlar konstnärskap i exil. Få uppgifter finns kvar om utställningen, så katalogen har fungerat som grund för den nya alternativa guiden. Den nya versionen görs små nedslag i original utställningen, nu nedkokat till fickformat.

03

03: Judiska museets digitala skulpturpark
Elisabet Lindén Calatayud & Astrid Askert

I projektet “Judiska museets Digitala Skulpturpark” har Astrid och Elisabet tolkat olika judiska symboler och ornament som återfinns på objekten i museets samling. Med hjälp av Augmented Reality-teknik har samlingen satts i ett nytt ljus, där ornamenten och symbolerna utvecklats till stora interaktiva skulpturer i en digital 3D-värld. Kan du som besökare hitta dessa virtuella skulpturers ursprungsform på museet?

04

04: Den vita bussen
Filip Svensson Kwang-Ho & Isak Hultström Swahn

I “Den vita bussen” har Filip och Isak valt att visualisera historien om den vita bussen, en räddningsaktion under andra världskriget vars syfte var att rädda danskar, norrmän och svenskar som satt i Tyska koncentrationsläger. I Judiska museets samling finns en av dessa bussar bevarande, men befinner sig på annan ort. Med hjälp av Augmented Reality-teknik är det nu möjligt att uppleva bussen och dess historia virtuellt på muséet.

05

05: Let there Be Light
Ivan Gedin & Saba Mehrabanfar

“Let there Be Light” levandegör människorna bakom berättelserna i museimiljön på Judiska museet. Konceptet bjuder in besökare att lämna efter sig ett virtuellt meddelande, ett gästboksinlägg, som blir ett extra digitalt lager i den annars fysiska utställningen. Meddelanden fungerar som ett komplement till den fysiska utställningens föremål och montrar, samtidigt som det virtuella får möjlighet att växa jämsides och kommentera vad det innebär att vara svensk och jude idag.

06

06: Rita / Leta / Prata / Lek
Lisa Åsberg & Isabelle Sjö

Upptäck Judiska museet ur ett barns perspektiv. I “Rita / Leta / Prata / Lek” blir museet en skattjakt där barnen på egen hand kan hitta objekt i utställningen och berätta om dem för varandra eller för vuxna. På ett lekfullt sätt får barnen en ingång till judendomen i Sverige, samt ges utrymme att fundera, diskutera och rita av vad de ser.
(Guiden är anpassad för barn i ålder 6-10)

07

07: Alef Bet
Erik Karlsson Malinen

Eriks guide “Alef Bet” fungerar som en digital handbok över det hebreiska skriftspråket. Här kan du som vill fördjupa dig i museets hebreiska delar och bland annat lära dig om hur alfabetet är uppbyggt, hur man räknar, vad jiddisch är och hur hebreisk typografi ser ut.

08

08: Dolda berättelser
Almir och Sofia

Genom “Dolda berättelser” skapar Almir och Sofia möjlighet att på ett nytt sätt ta till sig historier som anonyma muséebesökare delat med sig av. Berättelserna finns gömda i ett digitalt rum som i sig blir en förlängning av det fysiska utställningsrummet. Illustrativa element och interaktivitet lockar användaren att hitta besökarnas dolda berättelser, om tillhörighet, tro, släktskap – stort som smått.

09

09: Dos Kelbl
Rebecka Hoffmann

Rebecka har i “Dos Kelbl” tolkat folkvisan med samma namn och placerat den i relation till den existerande serien “Musik på kvinnoläktaren” med hjälp av såväl rytmiska som visuella element. Den tidigare segregerade platsen där kvinnan var åsidosatt får synas i ett nytt ljus och folkvisan Dos Kelbl, om en kalv som leds till slakt, bär ett universellt budskap om frihet.

FLIP YOUR PHONE
OM UTSTÄLLNINGEN